Birleşik Alan Teorisi: Ukray Birleşik Elektro/Gravitasyon Alan Kuramı (Hardcover)

Birleşik Alan Teorisi: Ukray Birleşik Elektro/Gravitasyon Alan Kuramı Cover Image
$39.99
WE CAN ORDER THIS FOR YOU (store pickup in 5-14 days)
(This book cannot be returned.)

Description


BU KURAM'ı okul yıllarımdan beri, yaklaşık niversite son sınıfta olduğum 2000 yılından 2020 yılına kadar 20 yıllık bir's rede yazdım ve par a par a oluşturdum. Teori'nin versiyonu olup, Birleşik Alan Teorisi-I ve II şeklinde kitap olarak yayınlandı. Okumuş olduğunuz bu alışma, toplam 7 b y k makaleden oluşan Kuram'ın tamamını i eren en geniş ve en son versiyonudur.


KURAM, EVREN'in genel ve basit bir matematiksel a ıklamasını ON genel sonu maddesi halinde zetler:


1- Yeni Bir Atom Modeli,

2- Yeni Bir Evren Modeli,

3- Galileo Eylemsizlik İlkesinde Değişim,

4- Maxwell Denklemlerinin Yapısında Temel Bir Değişim ve İlave Ek Bir Terim,

5- Poynting Enerji Kuramında Değişim,

6- K tle ekim Alanının Statik Alan Denklemlerinde ve Evrensel K tle ekim Sabitinde Bir Değişim,

7- Dinamik Durumda K tle ekim Alanının Aslında Bir Elektromanyetik Dalga Yapısında Olduğunun İsbatlanmasını,

8- Elektromanyetik Alan Kuramı ile K tle ekim Alan Kuramında & ekirdek Kuvvetlerinde Bir n/Birleşim,

9- Işık Hızının Aşılabileceği ve Evrendeki Maksimum hızın Aslında 2*Pi (π)*C Olduğunu,

10- Relativitedeki Işık Hızı Duvarı'nın (C) Sabit Değeri'ne G re Partik llerin Sınıflandırılmasında Kararlı ve Kararsız Partik ller Olarak Temel Bir Değişimi.


zet olarak ng r r.


Kitaba ayrıca, 5-Boyutlu Relativite ile Kaluza-Klein-Schwarzschild tarafından ng r len karadelik tekilliğinin Einstein- Maxwell-Kurşunoğlu teoremiyle genişletilmesinden temel alarak Manyetik Monopoller zerinden kurgulandırdığımız ve kitabımız boyunca bu izgide ele aldığımız Birleşik Alan Teorisine aday olabileceğini ng rd ğ m z nemli Birleşik kuramı da (S persicim, B. Kurşunoğlu ve E. Fredkin teorileri) Alternatif Birleşik Kuramlar başlığı altında alışmamız i erisinde ek olarak zet halinde vereceğiz. Kitabın sonunda, teorinin ikinci versiyonunun cretsiz olarak indirme linki verilmektedir. Burada, Birleşik Alan Kuramı'nı okurun yeteri kadar anlayıp anlamadığını l en 100 soruluk bir Fizik Testi konmuştur.


Evrenin Başlangı ve Bitiş anında, t m Fizik kuvvetlerinin ve yasalarının tek bir birleşik yapıda olduğunu isbatlamaya y nelik olan bu Muazzam alışma, Newton Mekaniğinden, Kuantum Kuramına, Einstein Relativitesinden modern 11-boyutlu S per sicim kuramına kadar, t m fizik yasalarını birleşik bir yapı er evesi i erisinde incelediği gibi, Newton'un k tle ekim kuramlarıyla ilgili b y k alışması "PRINCIPIA"yı yayınlamasından (1703-1707) yaklaşık 300 yıl sonra kaleme alınmaya başlanması (2007 yılı başları) sebebiyle bir 'MODERN AĞ PRINCIPIA'sı olarak da ele alınabilir..


Y zyılın bu YENİ FİZİK KURAMI, bu genişletilmiş kaliteli baskısı ile, toplam 666 sayfadan oluşan, 100 yeni teorem ve yaklaşık 1000 adet orjinal Grafik izimlerle, her k t phanede bulunması gereken bir FİZİK & KOZMOLOJİ BAŞYAPITI'dır..Product Details
ISBN: 9786257287197
ISBN-10: 6257287197
Publisher: E-Kitap Projesi & Cheapest Books
Publication Date: February 1st, 2021
Pages: 666
Language: Turkish