Rewolucja Dwujęzyczna: Przyszlośc edukacji jest w dwóch językach (Bilingual Revolution #16) (Paperback)

Rewolucja Dwujęzyczna: Przyszlośc edukacji jest w dwóch językach (Bilingual Revolution #16) Cover Image
$19.99
WE CAN ORDER THIS FOR YOU (store pickup in 5-14 days)

Description


"Rewolucja Dwujęzyczna" przedstawia historie inicjatyw oddolnych,
zaistnialych dzięki zaangażowaniu zmotywowanych rodzic w, pedagog w
oraz os b dzialających w lokalnych spolecznościach, kt rych cechą wsp lną
jest przekonanie, że edukacja dwujęzyczna jest istotnym dobrem wsp lnym i
powinna byc powszechnie rozwijana, jako iż jest w stanie pozytywnie zmienic
dziecko, szkolę, wsp lnotę, a nawet kraj.
Pomimo iż początki edukacji dwujęzycznej w Stanach Zjednoczonych
przypadają już na lata 60-te, obecnie możemy zaobserwowac trzy nowe
tendencje. Pierwszą z nich jest wzięcie pod uwagę kultury rodzin i wsp lnot,
oraz promowanie ich dziedzictwa językowego, jako istotnej częśc
międzynarodowej mozaiki spolecznej. Drugą jest pomoc w ulatwieniu tym
wsp lnotom ponownego zaangażowania się w szkoly publiczne. Trzecią jest
promowanie spolecznego, ekonomicznego i kulturowego poczucia
przynależności do wsp lnoty oraz wyr wnanie nier wności, kt re wciąż dzielą
spoleczeństwo.
Opisane zmagania o dostęp do r żnych publicznych program w
dwujęzycznych, od przedszkola, aż po liceum, mialy miejsce w Nowym Jorku,
będącym jednocześnie tlem wydarzeń książki. Wraz z zaangażowaniem
pedagog w oraz rodzin, na wszystkich etapach, inicjatywy te zmienialy szkoly
i wzmacnialy spoleczności w nieslychany spos b. Podobne programy powstaly
w setkach miast Stan w Zjednoczonych oraz na calym świecie.
"Rewolucja Dwujęzyczna" przedstawia historię sukces w i niepowodzeń
poprzez przyklady rodzic w oraz pedagog w, kt rzy zainicjowali nauczanie
bilingwalne w swoich szkolach, stworzyli wysokiej jakości, bezplatne
programy dwujęzyczne, jak i zainspirowali innych do podążania ich śladem. W
swojej r żnorodności, te poszczeg lne historie tworzą obraz rozwiązania
możliwego do zrealizowania w XXI wieku, pozwalającego na zachowanie
dziedzictwa językowego oraz na wychowanie pokolenia mlodych,
dwujęzycznych multikulturowych obywateli świata.
Książka może zainspirowac i przyciągnąc uwagę rodzic w, kt rzy chcą
stworzyc wlasne programy dwujęzyczne. Ta praca ma za zadanie pokazac jak
największej liczbie dzieci korzyści plynące z dwujęzyczności, takie jak
wzmocnienie funkcji poznawczych, lepsze zdolności do krytycznego myślenia
oraz glębszą wrażliwośc wobec innych ludzi czy kultur. Kluczowe przeslanie
książki zyskuje glębsze znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że wymienione
korzyści, gdy obecne na etapie żlobka czy przedszkola, znacząco zwiększają
szanse dziecka na odniesienie sukcesu oraz wplywają dodatnio na
spoleczeństwo.
Bycie dwujęzycznym nie powinno byc przywilejem tylko dla wybranych.
Bycie dwujęzycznym może zostac nową normą, zaistnialą dzięki naszym
dzieciom.
Rewolucja dwujęzyczna już się zaczęla, dla dobra nas wszystkich.Product Details
ISBN: 9781947626300
ISBN-10: 1947626302
Publisher: Tbr Books
Publication Date: August 1st, 2019
Pages: 216
Language: Polish
Series: Bilingual Revolution