Vilokan: Teyat Total an 3 Tablo (Hardcover)

Vilokan: Teyat Total an 3 Tablo By Frantz Kiki Wainwright Cover Image
$31.24
Here in Miami, Just Like We Are
Books & Books Coral Gables
On hand as of May 26 7:22am
(FRENCH / CREOLE)

Description


Vilokan se yon teyat total, kote yon bann disiplin atizay ap makonnen nan tout pyesteyat la: dyalog, chante, danse, pwezi elt. Men pawol kouzen Lokobasiye sou sa, nan yon konferans li te fe an franse pou fete 6-em anivese jounen mondyal teyat an Ayiti, nan ane '6o yo: ¬ęPour ce qu'il s'agit du theatre, le creole n'est pas seulement une des conditions du realisme, mais le vehicule quasiment exclusif de ce courant d'emotion qui va de la scene aux confins de la salle...Ce theatre, on l'a dit, est aussi un theatre total, ou les valeurs du chant, du geste et du verbe ne font pas que s'ajouter, mais concourent a traduire le rythme interieur d'un monde, ou ces elements ne sont jamais separes. Nan teyat total la, asistans lan ak akte yo fe yon sel nan yon sitiyasyon y ap pataje ansanm. Vilokan se yon teyat k ap fe nou reflechi, pran konsyans sou eritaj dantan, Zanset yo te kite pou nou. Fo nou pa rejte kalite eritaj sa a, okontre, fo nou chache konprann li, se idantite nou.Product Details
ISBN: 9781944556273
ISBN-10: 1944556273
Publisher: Edition Delince
Publication Date: June 1st, 2016
Pages: 200
Language: Haitian French Creole