Generace Identity: Vyhlásení války (Paperback)

Generace Identity: Vyhlásení války Cover Image
$16.25
WE CAN ORDER THIS FOR YOU (store pickup in 5-14 days)
(This book cannot be returned.)

Description


Up r n pr v evropsk ch n rodů na vlastn dědictv , historii a dokonce i fyzickou existenci vlast samotn ch se stalo ned lnou souč st ideologie postmodern ho Z padu. Masov imigrace, selektivn Stvav propaganda a neust l př val zpravidla zvr cen -- nebo přinejmenS m nesmysln -- "konzumn kultury" nasměrovaly Evropu na cestu k nebyt . Z jej ch původn ch obyvatel se povětSinou stali izolovan , vykořeněn a dezorientovan jedinci, st le v ce klaman politick m syst mem's pramal m z jmem o lid, kter ovl d . Na př činy tohoto stavu existuje řada n zorů, ale studentsk bouře na Z padě z května 1968 maj na vytvořen apolitick sebezničuj c situace, v n z se Evropa nyn nach z , nepochybně v znamn pod l.

Do rukou se v m vSak nedostala učebnice dějepisu. Autor se ani tak nevěnuje popisu a rozboru cesty k naSemu dneSn mu marasmu jako sp Se tomu, co se's n m d a mus udělat -- a předevS m kdo to uděl . Po zradě politick ch, novin řsk ch i akademick ch pseudoelit a lhostejn nečinnosti cel generace Evropanů, kteř ji umoznili, připad kol změnit směr hlavn m obětem vykolejen z padn společnosti -- mlad m.

V kn zce Generace Identity aktivista Markus Willinger v jednačtyřiceti kr tk ch a dern ch kapitol ch předkl d svůj pohled na světon zor rod c ho se identit rn ho hnut . Pod v dokonale jasn obraz toho, kde se staly chyby, a naznačuje, jak m směrem se poohl zet po řeSen ch. Generace Identity, plynule přech zej c od radik ln politiky k existenci ln filosofii, v stizně, ale tak poeticky vysvětluje, co mlad Evropan musej -- nebo by měli -- ř ci zkorumpovan m z stupcům zpuchřel ch společensk ch struktur ovl daj c ch n S kontinent.

Nejedn se o manifest, ale o vyhl Sen v lkyProduct Details
ISBN: 9781912079650
ISBN-10: 1912079658
Publisher: Arktos Media Ltd
Publication Date: March 25th, 2017
Pages: 104
Language: Czech