Iris Threoraithe Ilbhinghiniúna do Sin-Seantuismitheoirí: D'oidhreacht shaol agus stair teaghlaigh do do sliocht (Paperback)

Iris Threoraithe Ilbhinghiniúna do Sin-Seantuismitheoirí: D'oidhreacht shaol agus stair teaghlaigh do do sliocht By Amber Richards Cover Image
$10.24
Available to SHIP now; STORE PICKUP in 7-10 days
This book cannot be returned. PRINT-ON-DEMAND; printing may add 2-4 business days.

Description


Iris Threoraithe Ilbhinghini na do Sin-Seantuismitheoir D'oidhreacht shaol agus stair teaghlaigh do do sliocht

Ba mo chro amach a th inig an iris treoraithe ilghini na do mo chlann a gcuimhn , sc alta, taith shaol agus stair clainne a roinnt d sliocht agus baill clainne at le teacht.

Sa l at inniu ann, len r saolta gn thach, agus achar m r com nta ag a l n clainne, n bh onn na sc alta sin roinnte go minic, b onn daoine ag d anamh dearmad orthu n tharla onn eachtra a cuireann coisc le iad a bheith roinnte agus caomhnaithe.

T an iris treoraithe ilghini na curtha in oiri int chun a bheith l onta amach ag daoine ina aonair in it l n in. Ba ch ir do l n in dh c ip a bheith acu, t dearcadh pearsanta ag an bheirt acu agus bh saol ag an bheirt acu roimh go raibh siad p sta, agus ba cheart go bhfuil cuimhne acu air agus go bhfuil on ir tugtha d .

Beidh an rud sin ina bronntanas t bhachtach do do gl nta at le teacht, go h irithe mar go bhfuil's i do l mhscr bhneoireacht f in. I gc sanna nach bhfuil an duine balta a bheith ag scr obh, n nach bhfuil a l mhscr obhneoireacht inl ite, ba cheart go nd anann duine igin eagallamh orthu lena ceisteanna agus ansin na freagracha a scr obh san irisleabhar ar a son.

Cad m bh pribhl id agat na cuimhn agus stair a l amh den sinsir a bh ann? N bheadh's ina rud iontach? Tabhair an bronntanas seo ar gl nta at le teacht chun aithne a bheith ort f in agus ar an saol a bh agat.Product Details
ISBN: 9781791622428
ISBN-10: 1791622429
Publisher: Independently Published
Publication Date: December 13th, 2018
Pages: 90
Language: Irish