Cuốn sách nấu ăn ám ảnh quả hồ trăn (Paperback)

Cuốn sách nấu ăn ám ảnh quả hồ trăn By Kiều Tuyết Cover Image
$52.98
Available to SHIP now; STORE PICKUP in 7-10 days
This book cannot be returned. PRINT-ON-DEMAND; printing may add 2-4 business days.

Description


Cuốn's ch nấu ăn n y l sự t n vinh loại hạt hồ trăn đa năng v đầy hương vị.
Với 100 c ng thức nấu ăn lạ miệng lấy quả hồ trăn l m nguy n liệu ch nh, bạn sẽ kh m ph ra những c ch mới v th vị để kết hợp loại hạt n y v o c c m n ăn ngọt v mặn của m nh. Từ m n kem hạt dẻ cười cho đến m n g tẩm hạt dẻ cười thịnh soạn, lu n c c ng thức cho mọi dịp. Mỗi c ng thức được k m theo một h nh ảnh m u đẹp mắt để giới thiệu c c kết quả ngon.
Cho d bạn l người y u th ch quả hồ trăn hay chỉ đang t m kiếm những c ch's ng tạo để th m nhiều loại hạt v o chế độ ăn uống của m nh, cuốn's ch nấu ăn n y l thứ cần phải c .
Product Details
ISBN: 9781783577590
ISBN-10: 1783577592
Publisher: Kiều Tuyết
Publication Date: April 6th, 2023
Pages: 314
Language: Vietnamese