Barcelona i el Mar: la transformació d'una ciutat (Paperback)

Barcelona i el Mar: la transformació d'una ciutat Cover Image
$36.85
WE CAN ORDER THIS FOR YOU (store pickup in 5-14 days)
(This book cannot be returned.)

Description


Aquest llibre mostra el resultat d'una acci urban stica que va cambiar l'identitat de Barcelona. El projecte fotogr fic est integrat a Google Maps mitjan ant un mapa personalitzat al qual es pot accedir utilitzant l'enlla que trobar al llibre, on es poden veure les fotografies i des d'on van ser preses.El llibre esta dividit en six parts (Port Aut nom, Por Vell, La Barceloneta, Les Torres-Port Ol mpic, Les Noves Platjes i Parc del F rum) i fa un recorregut per tota la franja litoral dela ciutat. Desde Monju c fins al Bes's, les fotografies mostren el resultat d'un pla urban stic que va transformar Barcelona.Tot va comen ar el 1986 quan Barcelona va esdevenir la seu dels Jocs Ol mpics de 1992. D'aquesta manera es van poder dur a terme les reformes necess ries per a modernitzar la ciutat, una reforma que era urgent i que feia anys que estava pensada per que no disposava dels fons necessaris per a el que suposaria la transformaci de la ciutat. De Barcelona es deia que vivia d'esquena al mar, i era cert. Desde Montju ca Sant Adri , hi havia una barrera formada per unes infraestructures obsoletes i abandonades aix com unas l nias ferres en actiu que impedian als barcelonins arribar al mar, a una costa insalubre. El Port Vell, un espai obsolet, tancat i gaireb en des's, totalment integrat a la ciutat, era una de les zones que caldria transformar, per adequar-lo al futurs nous usos p blics. El barri centenari de la Barceloneta, caracter stic de la Barcelona m's marinera, havia de renovar-se, incl's el seu passeig mar tim, l' nic quehi havia a la ciutat, i tamb eliminar el difricil acc's a l' nica platja d'una ciutat de gaireb dos milions d'habitants. D'altra banda, Barcelona no podia cr ixer per falta de terrenys i l' nicaforma de fer-ho era transformar tota la franja litoral, incloent barris adjacents d'accord amb el nou ordenament urban stic, barris colindants amb instal-lacions, deteriorades i anacr niques, d'un passat industrial com el Poblenou.A m's, per fi es podria dur a terme un altre dels projectesm's desitjats i que permetria habilitar m's terreny per cr ixer, i no era un altre que, per fi, la Diagonal arrib's al mar.Aquesta gran reforma necessitava un totem o icona que reflect's la modernitzaci que s'estava duent a terme i aquest paper va recaure en el que anava a ser el nou skyline de la ciutat, dues torres al final del passeig de la Barceloneta, que simulant sengles fars, farien visiblela ciutat per a aquells que s'apropessin pel mar. Als peus de les torreses projectaria el nou port esportiu, i es guanyaria una altra zona d''s l dic que marcaria el comen ament de les noves platges de la ciutat. Per als nous terrenys que acollirien la Barcelona m's moderna esva rec rrer a una urbanitzaci d'autor, aix els nous edificis, finsi tot parcs, tindrien signatura de prestigiosos arquitectes.No solament s'estava transformant la ciutat, tamb s'estava projectantla Barcelona del segle XXI, del nou mil-lenni, en els nous terrenys aurbanitzar durant els pr xims anys i que conformarien una nova identitat.En l' ltima franja que quedava, tocant ja a Sant Adri , es va dissenyar el Parc del F rum, una megaconstrucci de baix manteniment que completava el total de costa de la ciutat, una macroespai dedicata congressos i actes culturals, amb zona de bany i port esportiu. Aquesta construcci tamb tenia la funci de cobrir la nova depuradora d'aig es que estaba inclosa en el projecte.Aquest llibre fa un recorregut per tota la franja litoral de la ciutat mostrant els seus nous espais, el resultat d'una actuaci urban sticaque va significar la total obertura de la ciutat a la mar.


Product Details
ISBN: 9781707238408
ISBN-10: 1707238405
Publisher: Independently Published
Publication Date: November 10th, 2019
Pages: 172
Language: Catalan